Koperasi MCCM Resources Sdn Bhd

Koperasi MCCM

Pembiayaan terbaru Koperasi MCCM Resources Sdn Bhd hanya boleh melalui kami. Permohonan pakej pinjaman ini tidak didapati di mana-mana.

 • Koperasi MCCM Resources Sdn Bhd kadar faedah: 4.95%.
 • Seluruh Malaysia (AG sahaja).
 • Tempoh: Min 2 tahun – Maksimum 10 tahun.
 • Pembayaran: 97% tidak ada lain caj.
 • Pembiayaan sehingga RM150,000.
 • Gaji: Gaji + Elaun RM1,500 dan ke atas sahaja.
 • Umur: 20 – 57 tahun.
 • Kerja: 6 bulan ke atas.
 • Kelulusan pantas dalam  2 minggu.
 • Tiada ahli yurah.
 • Koperasi MCCM Resources Sdn Bhd Potongan melalui BPA ( Angkasa ).
 • Tidak Memerlukan Penjamin/Cagaran
 • Pinjaman Dilindungi oleh TAKAFUL
 • CCRIS: Tunggakan tidak boleh melebihi 2 bulan, diambil  melebihi 3 bulan tidak Layak.
 • Untuk CCRIS di atas 3 bulan jika mahu meneruskan, perlu menyelesaikan pertama CCRIS & apabila bank telah memperbaharui sistem CCRIS jelas boleh diproses.

Koperasi.loan Hubungi